Biblioteksgatan 1 A-B, D-E

Centralt trevåningshus med 23 lägenheter. 1-4 rumslägenheter.
Gemensam tvättstuga i källaren. Stadsnätsanslutet.