Hyresgästinfo

Viktig information för er som hyresgäst

Söka / Hyra Bostad

Hos Vinterklasen har vi ett kösystem på våra lägenheter som hanteras av HomeQ. Du kan alltid ringa och höra om en viss lägenhet är ledig och vad du har för chanser att få hyra lägenheten. Självklara regler är att du som sökande inte har betalningsanmärkningar samt har inkomst.

Inflyttning

Hyreslagen säger att inflyttningsdatumet gäller från och med kl: 12:00 den dag som anges i hyreskontraktet om inget annat anges. Om dagen infaller på en lördag eller helgdag så gäller kontraktet från kl: 12:00 första vardagen i månaden. För att ni skall kunna erhålla nyckel till er lägenhet måste ni uppvisa kvitto på att första hyran är betald.

Elabonnemang

Glöm inte att anmäla infytt och teckna ett nytt elavtal.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte enligt hyreslagen. Du kan betala med de avier vi skickar ut. Även om du inte fått någon hyresavi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent så debiteras du påminnelseavgift, ränta, och eventuellt inkassokostnad. Utebliven eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten ni har

Autogiro

Du kan alltid betala din hyra med autogiro. Då dras hyresbeloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Det är ett enkelt sätt att säkerställa att hyran alltid betalas i rätt tid. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas på måste du se till att betalning sker på annat sätt.

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Det kan vara så att det är vattenläckage från hyresfastigheten som orsakar att ni blir lidande. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag, vi rekommenderar Länsförsäkringar i Södermanland. Tel: 0155-48 40 00
www.lansforsakringar.se

Skadedjur & Insekter

Ring Anticimex på 0155-20 55 30.

Besiktning

Lägenheten skall alltid vara besiktigad innan inflytt, viktigt att du påpekar om det är något speciellt du inte är nöjd med.

Hyresnivå

Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen.

Bli medlem i Hyresgästföreningen

Gå in på www.hyresgastforeningen.se eller ring 0771-443 443

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i en fastighet skall trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några enkla regler att tänka på:

  • Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV. Man får aldrig störa sina grannar och spela högt. Hyreslagen ser särskilt allvarligt på om det sker på kvälls eller nattetid.
  • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbläck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
  • Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster.
  • Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.
  • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.
  • Tänk på att det är du som boende som har ansvar över dina besökande i lägenheten samt de som kommer på besök till dig! Skulle det visa sig att en besökare utför sabotage eller skadegörelse i fastigheten så blir du som hyresgäst skadeståndsansvarig!

Om vi kommer ut och konstaterar en störning, blir du som hyresgäst debiterad för detta- 1500 kr/ störning.

Låsöppning

1500 kr dygnet runt.

Sophantering

Tänk på att knyta soppåsen väl innan du kastar den i sopnedkastet / Soptunnan! Sopsortera så mycket som möjligt ! Tänk på att allt i grovsopor får du själv ta till kommunens återvinningsstation!

Måla och tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv, men tänk på att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. Vi har avtal med målare om du själv som hyresgäst vill tapetsera om, då får du våra rabatter.

Tvättstugan

För att det skall fungera i tvättstugan gäller det att tvättiderna respekteras. Som exempel kan nämnas att om en tvättid är bokad kl:16-20 så är den bokad. Jag kanske slutar jobbet lite senare och ska tvätta när jag kommer hem. Ingen annan kan börja tvätta utan att kolla med mig att det är ok! Det är också varje användares skyldighet att städa av maskinerna och tömma eventuellt filter efter varje användning. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i!

Uppsägning

All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen skall vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

När du flyttar

Besiktning av lägenheten skall i normala fall göras när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med fastighetsskötaren på orten där du bor. Samtliga nycklar skall vara återlämnade senast kl: 12:00 på avflyttningsdagen ( eller första vardagen i månaden ). Glöm ej att säga upp ditt elabonnemang avseende hushållsel.

Flyttstädning

När du flyttar ska du lämna lägenheten i ett väl städat skick. Glöm inte förråd och eventuellt garage. Vill du ha städtips och en checklista ! Klicka här ! Om din lägenhet inte är städgodkänd vid en avflyttningsbesiktning riskerar du att bli debiterad städkostnaden.

Flyttning

Glöm inte att göra en adressändring när du avflyttar. det kan du göra på 020-97 98 99 eller via internet på www.adressandring.se

Tveka inte, Ring oss i dag: 0155-150 900
Mail: info@vinterklasen.se