Folkegatan 23 – Södra Malmgatan 15 A-B

Central fastighet med 21 lägenheter. 1-5 rumslägenheter.
Gemensam tvättstuga i källaren.
Samt även 3 lokaler