Näsuddsvägen 51 A-B

Havsnära lägenheter. 2-3 rumslägenheter.
Tvättstuga placerad i området. Stadsnätsanslutet.