Näsuddsvägen 53 A-D

Havsnära lägenheter. 2-3 rumslägenheter.
Tvättstuga placerad i området.Stadsnätsanslutet.