Torggatan 1 A-C

Centralt trevåningshus med 12 lägenheter. 1-2 rumslägenheter.
Tvättstugan är placerad i grannhuset. Stadsnätsanslutet.